Hotline: (028)38 722 777 -  096 971 6035  
091 679 4617  Email: info@boschvietnam.vn

Micrô cắm thêm DCN‑MICS/L thân ngắn/dài

Mã sản phẩm: Micrô cắm thêm DCN‑MICS/L thân ngắn/dài
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Bảo hành:
Ghi chú: Micrô cắm thêm DCN‑MICS/L thân ngắn/dài
Micrô cắm thêm DCN‑MICS/L thân ngắn/dài
Micrô- cắm -thêm- DCN‑MICS/L- thân- ngắn/dài

 
Gắn lắp Cắm và vặn chặt vào Thiết bị thảo luận, Concentus, bảng kết nối micrô gắn phẳng và Bàn thông dịch
Chiều dài  
 DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 310 mm (12,2 in)
 DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 480 mm (18,9 in)
Trọng lượng  
 DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 100 g (0,22 lb)
 DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 115 g (0,25 lb)
Màu phía trên  
 DCN‑MICS / DCN‑MICL Màu bạc (RAL 9022)
 DCN‑MICS‑D /  DCN‑MICL‑D Màu tối (màu xám than chì)
Thiết bị hộ thảo kép không dây DCN‑WDD‑D

Thiết bị hộ thảo kép không dây DCN‑WDD‑D


Chi tiết
Hộp vận chuyển DCN-FCWD10 cho 10 Thiết bị Thảo luận Không dây

Hộp vận chuyển DCN-FCWD10 cho 10 Thiết bị Thảo luận Không dây


Chi tiết
Bộ phận vành DCN‑DISR cho Thiết bị Thảo luận

Bộ phận vành DCN‑DISR cho Thiết bị Thảo luận


Chi tiết
Thiết bị hội thảo không dây DCN‑WD‑D

Thiết bị hội thảo không dây DCN‑WD‑D


12

Chi tiết
Bộ công cụ nâng cấp DCN‑UPTK

Bộ công cụ nâng cấp DCN‑UPTK


Chi tiết
Thiết bị hội thảo Không dây DCN‑WDV‑D với chức năng Biểu quyết

Thiết bị hội thảo Không dây DCN‑WDV‑D với chức năng Biểu quyết


Chi tiết
Hộp lăn DCN-RCWD10 cho 10 Thiết bị Thảo luận Không dây

Hộp lăn DCN-RCWD10 cho 10 Thiết bị Thảo luận Không dây


Chi tiết
Thiết bị hội thảo Không dây DCN‑WDDCS‑D với Bộ chọn kênh kép

Thiết bị hội thảo Không dây DCN‑WDDCS‑D với Bộ chọn kênh kép


Chi tiết
Pin DCN‑WLIION‑D cho Thiết bị Thảo luận Không dây

Pin DCN‑WLIION‑D cho Thiết bị Thảo luận Không dây


Chi tiết
Nút Sử dụng Kép DCN‑DISBDD (10 bộ)

Nút Sử dụng Kép DCN‑DISBDD (10 bộ)


Chi tiết