Hotline: (028)38 722 777 -  096 971 6035  
091 679 4617  Email: info@boschvietnam.vn

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG ÂM THANH THÔNG BÁO LBB1990/00


Tổng quan hệ thống
Phần mềm cấu hình là chương trình ngoại vi cung cấp giao diện người dùng đồ họa. Phần ngoại vi thể hiện các mục cấu hình khác nhau trong
các trang thuộc tính riêng biệt, giúp bạn dễ dàng từng bước cấu hình của bạn Hệ thống âm
thanh báo động bằng giọng nói Plena.
Bộ điều khiển hệ thống Hệ thống âm thanh báo động bằng giọng nói Plena LBB1990/00
tạo nên phần trung tâm của Hệ thống âm thanh báo động bằng giọng nói Plena. Bộ điều khiển tập trung lưu trữ,
quản lý và phân phối các cuộc gọi khẩn cấp, các cuộc gọi công việc và nhạc nền (BGM). Bạn có
thể cấu hình Hệ thống âm thanh báo động bằng giọng nói Plena, bằng tất cả các bộ phận sẵn
dùng trong dòng sản phẩm Plena, bao gồm một hoặc nhiều thiết bị định tuyến, bàn gọi và bàn
phím mở rộng của bàn gọi, để đồng thời phục vụ và quản lý các vùng loa.
Bạn có thể cấu hình Hệ thống âm thanh báo động bằng giọng nói Plena từ máy vi tính chạy
phần mềm cấu hình.
Hệ thống cơ bản bao gồm:
- Bộ trung tâm điều khiển LBB1990/00
- Bộ mở rộng zone(vùng) LBB1992/00
- Bàn gọi LBB1956/00
- Bàn gọi mở rộng LBB1957/00
Bạn vui lòng liên hệ kỹ thuật Bosch Việt Nam để được hỗ trợ cài đặt hoàn thành hệ thống.
Hotline 24/7: 096 9716035

QUẢNG CÁO