Hotline: (028)38 722 777 - 096 971 6035
Email: infor@boschvietnam.vn
Bộ điều khiển trung tâm kèm âm ly 240W

Bộ điều khiển trung tâm kèm âm ly 240W

Bosch
12 Tháng

Chi tiết
Bộ điều khiển trung tâm kèm âm ly 240W
Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena Voice Alarm 3.0
Với sự ra đời phiên bản 3.0 của Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena, Bosch đảm bảo hoàn toàn tuân thủ các Tiêu chuẩn EN54-16 và ISO 7240-16 cho trên 120 vùng. Và bên cạnh việc cung cấp một hệ thống hoàn toàn phù hợp cho người sử dụng, công ty tư vấn và lắp đặt, nay Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena được thiết lập phù hợp với cấu hình Windows mới nhất cho máy tính và phần mềm trực tuyến để có thể thiết kế hệ thống một cách đơn giản.