Hotline/Zalo: 098 330 1700 - 096 971 6035
  (028)38 722 777 - 091 679 4617

Email: info@boschvietnam.vn
Điều khiển Âm lượng LBC 1420/20

Điều khiển Âm lượng LBC 1420/20

BOSCH

Chi tiết
Điều khiển Âm lượng LBC 1420/10

Điều khiển Âm lượng LBC 1420/10

BOSCH

Chi tiết
Điều khiển Âm lượng LBC 1410/20

Điều khiển Âm lượng LBC 1410/20

BOSCH

Chi tiết
Điều khiển Âm lượng LBC 1410/10

Điều khiển Âm lượng LBC 1410/10

BOSCH

Chi tiết
Điều khiển Âm lượng LBC 1400/20

Điều khiển Âm lượng LBC 1400/20

BOSCH

Chi tiết
Điều khiển Âm lượng LBC 1400/10

Điều khiển Âm lượng LBC 1400/10

BOSCH

Chi tiết
Điều khiển Âm lượng LBC 1410/10

Điều khiển Âm lượng LBC 1410/10


Chi tiết
Điều khiển Âm lượng LBC 1420/20
Điều khiển Âm lượng LBC 1420/20

Bộ điều khiển âm lượng 100 W, kiểu lắp đặt MKD/E2, rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp, phiên bản dự phòng, 10 bước nhảy suy giảm 2 dB và tắt, màu trắng RAL 9010, được cung cấp với hộp gắn bề mặt.
Điều khiển Âm lượng LBC 1420/10
Điều khiển Âm lượng LBC 1420/10

Bộ điều khiển âm lượng 100 W, kiểu lắp đặt MKD/E2, rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp, phiên bản tiết kiệm điện năng, 10 bước nhảy suy giảm 2 dB và tắt, màu trắng RAL 9010, được cung cấp với hộp gắn bề mặt.
Điều khiển Âm lượng LBC 1410/20
Điều khiển Âm lượng LBC 1410/20

Bộ điều khiển âm lượng 36 W, kiểu lắp đặt MK, rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp, phiên bản dự phòng, 8 bước nhảy suy giảm 3 dB và tắt, màu trắng RAL 9010.
Điều khiển Âm lượng LBC 1410/10
Điều khiển Âm lượng LBC 1410/10

Bộ điều khiển âm lượng 36 W, kiểu lắp đặt MK, rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp, phiên bản tiết kiệm điện năng, 8 bước nhảy suy giảm 3 dB và tắt, màu trắng RAL 9010.
Điều khiển Âm lượng LBC 1400/20
Bộ điều khiển âm lượng 12 W, kiểu lắp đặt MK, rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp, phiên bản dự phòng, 5 bước nhảy suy giảm 3 dB và tắt, màu trắng RAL 9010.
Điều khiển Âm lượng LBC 1400/10
Bộ điều khiển âm lượng 12 W, kiểu lắp đặt MK, rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp, phiên bản tiết kiệm điện năng, 5 bước nhảy suy giảm 3 dB và tắt, màu trắng RAL 9010.
Điều khiển Âm lượng LBC 1410/10
Các phiên bản 12 W, 36 W và 100 W
Có sẵn các phiên bản tiết kiệm điện hoặc dự phòng
Rơ-le ghi đè cài sẵn 24 VDC
Hệ thống xoay liên tục
Thích hợp với các hệ thống 3 dây và 4 dây
Bộ chọn chương trình lên tới năm