Hotline/Zalo: 098 330 1700 - 096 971 6035
  (028)38 722 777 - 091 679 4617

Email: info@boschvietnam.vn
Bàn gọi chọn vùng LBB 1956/00

Bàn gọi chọn vùng LBB 1956/00

BPSCH
12 Tháng

Chi tiết
Bàn gọi chọn vùng LBB 1956/00
u Bàn gọi sáu vùng kiểu cách cho Hệ thống âm thanh
báo động bằng giọng nói Plena
u Các phím chọn sáu vùng, phím tất cả cuộc gọi và
phím PTT tạm thời cho các cuộc gọi
u Khuếch đại có thể chọn, bộ lọc giọng nói, bộ giới hạn
và mức đầu ra để cải thiện độ rõ
u Chỉ báo LED dành cho lựa chọn vùng, lỗi và trạng thái
khẩn cấp
u Phần mở rộng bàn gọi cung cấp bảy phím nhóm vùng
và vùng bổ sung