Hotline/Zalo: 098 330 1700 - 096 971 6035
  (028)38 722 777 - 091 679 4617

Email: info@boschvietnam.vn
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME240‑EU

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME240‑EU

BOSCH

Chi tiết
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME120‑EU

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME120‑EU

BOSCH

Chi tiết
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME060‑EU

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME060‑EU

BOSCH

Chi tiết
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME030‑EU

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME030‑EU


Chi tiết
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA120‑EU

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA120‑EU

Hàng chính hãng BOSCH
12 tháng

Chi tiết
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA030‑EU

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA030‑EU


Chi tiết
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA060‑EU

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA060‑EU


Chi tiết
 Bộ trộn Plena PLE 2MA240 EU

Bộ trộn Plena PLE 2MA240 EU


Chi tiết
Bộ trộn Plena PLE‑2MA120‑EU

Bộ trộn Plena PLE‑2MA120‑EU


Chi tiết
Bộ trộn Plena PLE‑10M2‑EU

Bộ trộn Plena PLE‑10M2‑EU


Chi tiết
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME240‑EU
4 đầu vào micro / đường tín hiệu, cộng thêm đầu vào nguồn nhạc
Đầu ra duy nhất phát thông báo, tính năng ghi đè âm lượng 3 dây
Nhiều mức công suất đầu ra (60, 120 và 240 Watt)
Chuông 2 âm sắc

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME120‑EU
4 đầu vào micro / đường tín hiệu, cộng thêm đầu vào nguồn nhạc
Đầu ra duy nhất phát thông báo, tính năng ghi đè âm lượng 3 dây
Nhiều mức công suất đầu ra (60, 120 và 240 Watt)
Chuông 2 âm sắc

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME060‑EU
4 đầu vào micro / đường tín hiệu, cộng thêm đầu vào nguồn nhạc
Đầu ra duy nhất phát thông báo, tính năng ghi đè âm lượng 3 dây
Nhiều mức công suất đầu ra (60, 120 và 240 Watt)
Chuông 2 âm sắc

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME030‑EU
4 đầu vào micro / đường tín hiệu, cộng thêm đầu vào nguồn nhạc
Đầu ra duy nhất phát thông báo, tính năng ghi đè âm lượng 3 dây
Nhiều mức công suất đầu ra (60, 120 và 240 Watt)
Chuông 2 âm sắc

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA120‑EU
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA120‑EU. Hệ âm thanh thông báo đơn giản. Dòng sản phẩm phù hợp với ứng dụng vừa và nhỏ như trường học, tòa nhà văn phòng nhỏ. Hotline: (028) 387 22 777
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA030‑EU
• 4 đầu vào micro/đường tín hiệu, cộng thêm 3 đầu vào nguồn nhạc
• Đầu vào 100 V và đầu vào điện thoại kèm ưu tiên & VOX
• Đầu ra duy nhất phát thông báo, tính năng ghi đè âm lượng 3 dây
• Tính năng ghi đè khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói
• Nhiều loại công suất (30W)
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA060‑EU
• 4 đầu vào micro/đường tín hiệu, cộng thêm 3 đầu vào nguồn nhạc
• Đầu vào 100 V và đầu vào điện thoại kèm ưu tiên & VOX
• Đầu ra duy nhất phát thông báo, tính năng ghi đè âm lượng 3 dây
• Tính năng ghi đè khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói

Bộ trộn Plena PLE 2MA240 EU
Bộ khuếch đại của Bộ trộn Plena PLE 2MA240 EU

6 đầu vào micro/đường tín hiệu, cộng thêm 3 đầu vào nguồn nhạc
100 V, điện thoại và một đầu vào bàn gọi có chức năng ưu tiên & VOX
Đầu ra 2 vùng và đầu ra chỉ thông báo
Tính năng chen ngang khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói
Công suất đầu ra cao 120 và 240 Watt
chuông 2 âm sắc tích hợp (7 chuông tùy chọn khác với bàn gọi)
Đầu ra cho đường truyền ra, đầu ra chỉ có nhạc và điểm lồng nhạc
Đầu vào dự phòng 24 V với bộ sạc 24 V tích hợp
Điều khiển âm điệu riêng dành cho micrô và nguồn nhạc
Bộ trộn Plena PLE‑2MA120‑EU
6 đầu vào micro/đường tín hiệu, cộng thêm 3 đầu vào nguồn nhạc
100 V, điện thoại và một đầu vào bàn gọi có chức năng ưu tiên & VOX
Đầu ra 2 vùng và đầu ra chỉ thông báo
Tính năng chen ngang khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói
Công suất đầu ra cao 120 Watt
Bộ trộn Plena PLE‑10M2‑EU
6 đầu vào micro/đường tín hiệu, cộng thêm 3 đầu vào nguồn nhạc
100 V, điện thoại và một đầu vào bàn gọi có chức năng ưu tiên & VOX
2 vùng và hoạt động 2 kênh
Tính năng ghi đè khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói
Chuông 2 âm sắc tích hợp, 7 chuông tùy chọn khác với bàn gọi
Đầu ra cho đường truyền ra, đầu